Opinie

Dit is de opiniepagina waar ingezonden stukken / opinies worden gepubliceerd van belanghebbenden.

Moratorium: Een stuk van de heer M.van den Oever, betrokkene van de werkgroep CvW en Comité Oudegracht, naar aanleiding van het initiatief van het instellen van een Commissie van Wijzen, met een oproep tot een moratorium.

Vragen aan de Commissie van Wijzen over onteigening en erfdienstbaarheden: Een schrijven van de heer R. Sanders, betrokken in het Comité Oudegracht met vragen over de vroegere onteigening en erfdienstbaarheden.

Werk in uitvoering: Een stuk van de heer Hilberdink, betrokken geweest bij het overleg over de op te richten Commissie van Wijzen

De zwaan die zingt voor een goed begin: Een stuk van de heer M. van den Oever, betrokken geweest bij de oprichting van de Commissie van Wijzen, betreft de intrede van de Commissie van Wijzen

Gemeente Utrecht kijkt weg bij onderhoud historische kelders: een stuk van de heer Hilberdink en mevrouw Cornelisse, comitéleden van In Koor, betreft het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Eerst Dit: een brandbrief (26 mei 2021) van het Comité In Koor aan het College en de Raad, naar aanleiding van het raadsvoorstel met een duidelijk boodschap en oproep.