Comité In Koor (Choorstraat)

Het AD publiceerde een zorgwekkend artikel over de staat van de wegkelders op 10 februari 2020 met daarbij een video. Op 16 juni 2020 werd wederom een artikel in het AD gepubliceerd.

Naar aanleiding van het document “Werfkelders onder druk” dat door het Comité Oudegracht werd gepubliceerd, stuurde het Comité In Koor een brief naar het college op 2 februari 2021.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel van het college zendt op 26 mei 2021 Comité In Koor een brief naar het college met een hele duidelijke oproep.

Het college bracht in het voorjaar 2022 een voortgangsrapportage uit. Comité In Koor verzocht het College het voortgangsrapportage te rectificeren op 26 april 2022.

Naar aanleiding van het programmaplan “werk aan de werf” publiceerde het Comité In Koor een Olifanten Memorandum “Maak kennis met Waterwijzer” en een betoog Paradijsvogels.