Categorieën
Nieuwsberichten

Binnenstadskrant: Wervendossier: ‘Voorkom juridisch gekissebis’

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: De spookkelders in het Utrechtse wervengebied

‘Tientallen ‘spookkelders’ ontdekt langs Utrechtse grachten’, verkondigde de gemeente Utrecht, in juni van het afgelopen jaar. Een stuk of zestig onbekende werfkelders waren ontdekt, maar de gemeente schatte een totaalaantal van zo’n 200 kelders. Voor een ogenblik veranderde de Utrechtse binnenstad in de setting van Dan Browns ‘The Da Vinci Code’. In dat verhaal raken hoogleraar in de symboliek Robert Langdon en cryptologe Sophie Neveu verzeild in een raadselachtige ontdekkingstocht, op zoek naar een eeuwenoud geheim. Wat voor geheimen zouden er in de spookkelders van Utrecht te vinden zijn?

De Utrechtse grachten en werven zijn uniek, maar ook al zijn ze nog zo kenmerkend voor de stad, ze verkeren al jaren in slechte staat. Daar moet onderhand iets aan gebeuren, want de tijd begint te dringen. In april komt het plan voor de aanpak van het herstel en behoud van het wervengebied.

Voor het plan van aanpak moeten de werven eerst nog in hun totaliteit in kaart worden gebracht. De gemeente doet daarom onderzoek naar de kelders in het wervengebied. Robert Langdon mag thuisblijven: onderzoek gebeurt met een grondradar, inspecties en archiefonderzoek. Uit het onderzoek moet duidelijk worden waar de vele kelders nu precies liggen en hoe ze erbij liggen.

Onbekende holten in de grond

Tijdens het onderzoek komt de gemeente erachter dat er, naast de bekende kelders, een heel aantal onbekende holten in de grond blijkt te zitten. Zonder bouwtekeningen is het moeilijk te zeggen wat de staat van die kelders is: veilig of toe aan onderhoud. Daarom wil de gemeente een kijkje nemen bij de adressen waar onbekende kelders zijn gesignaleerd. Ze willen graag zeker weten of het wel echt om werfkelders gaat.

De bewoners van de adressen waar mogelijk een onbekende kelder onder ligt, zouden inmiddels door de gemeente zijn benaderd. Reacties van de mogelijke keldereigenaren, de observaties met de grondradar en de gegevens van de gemeente worden naast elkaar gelegd. Zo verwacht de gemeente een beeld te krijgen van het aantal onbekende kelders in de binnenstad van Utrecht.

‘Onbekende kelder’, bekend probleem
Met de gegevens uit het onderzoek heeft de gemeente een plattegrond gemaakt. Die bestaat uit dertien kaarten van de werven in de Utrechtse binnenstad. Die geeft met verschillend gekleurde vlakken aan waar de grondradar ‘onbekende (mogelijke) kelders’ heeft gezien. Aan de Oudegracht, op het adres van Robert Jansen, staat zo’n vlak voor een duidelijke meting van een ‘onbekende (mogelijke) kelder’ op de plattegrond.

‘Misschien is het kadastraal niet helemaal goed aangegeven’

Zou daar dan een spookkelder met geheimen en raadsels onder de grond liggen? Jansen reageert een beetje verbaasd; de kelder bestaat al zo lang hij er woont en wordt gebruikt. Het is een boogkelder, die volledig is gestukt en geschilderd. Jansen: “Ik woon in deze buurt sinds ik acht jaar oud was. Ik ken het hier dus vrij goed en zie nu al meer ‘onbekende kelders’ op de kaart die altijd hebben bestaan en worden gebruikt . Echte spookkelders zijn er misschien maar een paar.”

Jansen gokt: “Misschien is het kadastraal niet helemaal goed aangegeven.” Die kans zou kunnen bestaan. Het kadaster bestaat immers pas sinds 1935. Dit verving de Bonnebladen, dat waren gedetailleerde militaire kaarten die tussen 1865 en 1884 werden gemaakt. Allemaal lang nadat de Utrechtse werfkelders werden aangelegd. De gemeente bevestigt het vermoeden van Jansen: “De bekende en onbekende kelders zijn niet altijd zichtbaar in het kadaster of op riool- en bouwtekeningen, dat bemoeilijkt ook het vinden van de locatie van de kelders.”

Alle adressen met een blauw vlak zouden volgens de gemeente in juni en november 2020 een brief hebben ontvangen. Daarin wordt toestemming gevraagd voor inspectie van een kelder om de aanwezigheid van de kelder te verifiëren.

Zwaar verkeer

In veel gevallen klopt dus het vermoeden en het grondradaronderzoek: er liggen kelders. Het lijkt er echter op dat veel van de kelders, zelfs die in gebruik zijn, in slechte staat verkeren. Dat zou komen door het zware verkeer dat er dagelijks overheen rijdt. Jansen: “Bij meerdere kelders zijn er grote scheuren te zien, vooral in het deel dat onder de weg ligt en niet onder het huis. Als over de weg boven die kelders een vrachtwagen komt rijden, kraakt het en komt het gruis naar beneden.”

‘Als bewoner kan je dat lastig aantonen’

Frustrerend, vindt Jansen het dan ook, dat te zwaar verkeer niet preventief wordt geweerd. “Het probleem is al sinds de jaren ‘90 bekend. En toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens, die schade aan de gewelven veroorzaken. Maar als bewoner kan je dat lastig aantonen.” Dat zou betekenen dat de keldereigenaar zelf opdraait voor de kosten van het onderhoud. Het laten hervoegen van een boogkelder, een maatregel die nodig is om de stenen bij elkaar te houden, zou ruim 44.000 euro kosten. “Dat is voor velen niet te betalen.”

Juridisch raadsel
Het is nog onduidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kelders. “Sommige eigenaren verwachten dat er direct maatregelen worden genomen”, schrijft de gemeente Utrecht. Die zegt dat het juist belangrijk is om van tevoren goed onderzoek te doen en dan pas een groot plan te maken. De gemeente heeft over het weren van te zwaar verkeer en heeft werkgroepen met bewoners gevormd en is in overleg met vervoersorganisaties.

Ook is er sinds november een speciale ‘commissie van wijzen’. Dit is een drietal dat zowel de keldereigenaren als de gemeente moet adviseren. Het advies gaat over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente, over de eigendomsverhoudingen en over de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.

Het is niet verwonderlijk dat er een commissie van wijzen is ingeschakeld, voor de aanpak van de werven. Raadselachtig zijn ze wel te noemen, de eigendomsverhoudingen van de werfkelders. Toch is het essentieel voor de aanpak van de werven om te weten wat van wie is. Zo hield advocatenkantoor Van Benthem & Keulen al eerder een onderzoek naar werfkelders. Daaruit kwam dat de werfkelder waarschijnlijk van de eigenaar van het grachtenpand erboven is. De weg boven de werfkelder niet, die lijkt van de gemeente te zijn.

‘De muren zijn dichtgemetseld’

Helemaal zeker is het niet. Een keldergewelf en de fundering van de weg kunnen met elkaar verbonden zijn en zo één deel vormen dat van zowel de keldereigenaar als de gemeente is. De werven en werfmuren buiten de kelder zijn van de gemeente. De werfmuren zijn vastgemaakt met trekankers in de keldermuren, ook van de gemeente. Een lastig zaakje dus.

De échte spookkelders, die helemaal niemand meer kent, zijn die er nog? “Inmiddels weten we van een aantal locaties dat er kelders zijn die niet (meer) toegankelijk zijn”, laat de gemeente weten. “Bijvoorbeeld omdat de toegang naar de kelders onmogelijk is gemaakt, bijvoorbeeld doordat de muren zijn dichtgemetseld of omdat de toegangsdeur vanuit een naastgelegen kelder is afgesloten.”

Een deel van deze ‘weeskelders’ is ook nooit doorverkocht met de rest van het grachtenpand. Die kelders zijn nog altijd van de oorspronkelijke eigenaar, of een erfgenaam daarvan. Een spookeigenaar dus, die al jaren niets aan onderhoud heeft gedaan, die niet reageert op de vragen van de gemeente, die geen last heeft van vallend gruis door vrachtwagens en die niet in een werkgroep zit. Of in die spookkelders nog geheimen zijn te vinden, weten we pas als we ze openmaken.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Bewoners Oudegracht: stop met de rampzalige aanpak van het wervengebied

Opnieuw is het hommeles tussen bewoners van het eeuwenoude wervengebied in de Utrechtse binnenstad en de gemeente. Het  Comité Werfkelders Oudegracht heeft de samenwerking met de gemeente opgeschort.

Volgens woordvoerder Maarten van der Oever van het comité wordt het vertrouwen ernstig ondermijnd door ‘de vele blunders en manipulaties van gemeentelijke ambtenaren’. De bewoners roepen de politiek op te stoppen met de rampzalige aanpak van het wervengebied.

Commissie van wijzen

De gemeente Utrecht werkt al jaren aan restauratie van kademuren, werfkelders en kluismuren rond de grachten in de binnenstad. Dit project kampt met veel problemen en vertragingen. Om een uitweg uit de problemen te zoeken is vorig najaar een commissie van wijzen aangesteld om te adviseren over de aanpak van de werven in de toekomst. 

Volgens het Comité Werfkelders Oudegracht was de bewoners toegezegd dat ze volwaardig mee mochten praten over het herstelproject. De praktijk is anders, stelt het comité. ,,De betrokken ambtenaren hebben de kwestie als een typisch geval van projectmatige casuïstiek opgevat: project omschrijven in termen van de eigen doelstellingen, een blik projectmanagers opentrekken, die vervolgens te horen krijgen dat de kwestie binnen de gestelde termijn moet zijn afgerond en dat eigenaren en bewoners overgehaald c.q. verleid moeten worden mee te werken.’’

De bewoners van de Oudegracht zijn ook niet te spreken over de onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de werfkelders, die vanaf de gracht onder de weg doorlopen. Uit deze onderzoeken concludeerde ze dat de kelders in goede staat zijn. Volgens het comité ging het om schijn- en flitsonderzoeken. Een derde onderzoek naar de druk op de kelderdaken die onder de weg liggen, deugde ook niet, aldus de bewoners.

Kromme Nieuwegracht

Eind augustus lieten bewoners van een deel van de Kromme Nieuwegracht weten niet langer met de gemeente te willen praten. Ze voelden zich geschoffeerd en waren teleurgesteld omdat niet werd gereageerd op aanhoudende verzoeken om maatregelen te nemen tegen zwaar verkeer. Begin december besloten de bewoners toch weer met de gemeente om tafel te gaan zitten, omdat beide partijen elkaar nodig hebben bij het oplossen van de problemen in het wervengebied.

Het Comité Werfkelders Oudegracht verwijt de gemeente ook dat ze een juridisch onderzoek naar de rechten en plichten van eigenaren van werfkelders door de huisjurist heeft laten opstellen. Dit onderzoek is volgens woordvoerder Van den Oever niet in het belang van de bewoners uitgevoerd, maar om de gemeente van argumenten te voorzien dat eigenaren voor de herstelkosten moeten opdraaien.  

De bewoners van de Oudegracht zeggen zichzelf niet te willen beklagen. ,,We zijn (nog) vrije burgers en we kunnen met andere woorden gewoon afhaken als we daar zin in hebben. Maar waar het ons om gaat, is dat de ambtenaren van de stad Utrecht absoluut niet voornemens zijn in overleg te treden met de bewoners en eigenaren.’’

Reactie wethouder

Wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, openbare ruimte) heeft het Comité Werfkelders Oudegracht laten weten in gesprek te willen over de grieven en om te horen welke concrete ideeën en suggesties ze hebben om de samenwerking te verbeteren. ,,Om tot een goede samenwerking in het beheer en behoud van onze werven te komen is ook goede samenwerking met keldereigenaren bij het opstellen van het programmaplan nodig.’’ 

VVD-raadslid Gertjan te Hoonte maakt zich grote zorgen over de onvrede onder de bewoners van de Oudegracht. ,,Op mijn initiatief is de commissie van wijzen ingesteld die juist moet voorkomen dat we in een dergelijke situatie terechtkomen.’’

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

Binnenstadskrant: Keldereigenaren Oudegracht praten niet meer met gemeente

Het Comité Werfkelders Oudegracht heeft de samenwerking met de gemeente opgezegd. De bewoners/keldereigenaren willen niet langer overleggen met Eelko van den Boogaard (programmamanager herstel wervengebied), met omgevingsmanager Hein Pierhagen en ook niet met wethouder Kees Diepeveen. In de Commissie van Wijzen – die adviseert over de aanpak van herstel en behoud van het wervengebied – heeft de groep juist wel vertrouwen.

‘Wat de gemeente doet, komt neer op manipuleren’, zegt comitévertegenwoordiger Maarten van den Oever. Hij is bewoner van Oudegracht 92. ‘Utrecht is er alleen maar op uit om zich te verdedigen tegen claims van keldereigenaren; niemand die nou eens zegt: wat naar voor jullie, die kelderproblemen, laten we overleggen over een oplossing.’ Eerder zegden de bewoners van de Kromme Nieuwegracht (RAK22) om diezelfde reden de samenwerking met de gemeente op.

De onderzoeken die de gemeente laat doen, zijn volgens Van den Oever alleen maar bedoeld om de gemeente vrij te pleiten van aansprakelijkheid. ‘Dat is volgens ons ook de strekking van het rapport van de gemeentelijke huisadvocaat Van Benthem & Keulen, dat ‘alvast’ voor de Commissie van Wijzen is gemaakt. Een commissie die on-af-han-ke-lijk moet kunnen functioneren, nota bene.’

‘Flitsonderzoeken’

Van den Oever hekelt de ‘flitsonderzoeken’ die namens de gemeente worden gedaan. ‘Iemand komt binnen, meet de kelder op, maakt twee foto’s en is weer vertrokken. Ik denk dat die expert op z’n hoogst tien minuten bij ons binnen is geweest. De gemeente noemt het een flitsonderzoek; ik noem dat een schijnonderzoek.’


Terwijl volgens hem de problemen best groot zijn. ‘Onder ons pand zijn drie kelders; er zijn problemen door het zware verkeer. Als het bed van de weg wordt indrukt, wordt namelijk niet alleen het kelderdak geraakt. De drukverhoudingen veranderen, waardoor de gevel kan hellen. Hij kiept als het ware. Er zitten scheuren tussen de zijmuur en de voorgevel. Daar is onderzoek naar gedaan – dat werd onderdeel van een kwaliteitsonderzoek. We hebben er nooit meer iets van gezien of gehoord.’


Van den Oever en de andere leden van het comité hebben meer vertrouwen in de Commissie van Wijzen; hij zat in de werkgroep die de installatie daarvan voorbereidde. ‘We zijn positief over hun rol. De commissie probeert echt onafhankelijk te zijn. De leden praten systematisch met alle clubs van keldereigenaren die ze kunnen vinden. Het moet voor hen wel lastig zijn, dat ze razendsnel moeten rapporteren.’


Hij is heel benieuwd wat de gemeenteraad gaat doen met het rapport van die commissie. ‘Ik kan me niet voorstellen dat het zomaar in een la verdwijnt, dat de raadsleden het advies naast zich neerleggen. Dan kan het toch bijna niet anders, dan dat de gemeente totaal anders moet gaan werken?

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: Zeer zware betonmixer op Nieuwegracht, mogelijk schade aan werfkelders

Een zeer zware betonmixer is op de ochtend van vrijdag 8 januari over de Nieuwegracht gereden. De wagen overtrad hiermee de regels en beschadigde mogelijk ook de werfkelders onder de weg.

De betonmixer van de Goudse Betonmortel Centrale (GBC) reed in januari over de Nieuwegracht naar Pausdam, vervolgens tegen de richting in door de Trans en over het Domplein naar de Voetiusstraat. De wagen maakte hierbij een ‘grove overtreding’ van de aslastbeperking en van de rijrichting in het gebied, schrijft de gemeente Utrecht in een wijkbericht.

De gemeente gaf de GBC vooraf een ontheffing om in het centrum te rijden. Daarbij zat een voorgeschreven route. Hier heeft de bestuurder van de betonmixer zich niet aan gehouden.

Een oplettende keldereigenaar zag de betonmixer rijden en nam contact op met de handhaving van de gemeente. Zodra die ter plaatse waren, stond de betonmixer al geparkeerd op een plek waar dat mocht.

Schade verhalen

Volgens de GBC waren de instructies van de gemeente helder. Toch was de chauffeur verkeerd gereden. Hiervoor heeft de GBC excuses aangeboden. Er wordt nog gekeken of mogelijke schade op de GBC kan worden verhaald.

De gemeente vraagt keldereigenaren zich te melden als er door deze actie schade is ontstaan aan hun werfkelder. Zij moeten in dat geval een foto naar de gemeente sturen, die samen met de keldereigenaar gaat kijken of het bedrijf aansprakelijk is.

Problemen met werfkelders

Al jaren rijdt er te zwaar en te groot verkeer over de grachten waar de werfkelders onder liggen. Keldereigenaren klagen over de schade die het verkeer aanricht, maar ondanks de regels komt er nog steeds regelmatig te zwaar verkeer over de grachten rijden.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

RTV Utrecht: Historische werfkelders Nieuwegracht mogelijk beschadigd door te zware betonmixer

Een veel te zware betonwagen heeft mogelijk de historische werfkelders aan de Nieuwegracht in Utrecht beschadigd. De gemeente onderzoekt of er inderdaad schade is ontstaan en of het verantwoordelijke bedrijf een boete opgelegd kan worden. 

De betonmixer is van de Goudse Betonmortel Centrale (GBC) en had volgens de gemeente een ontheffing om in de binnenstad te rijden. De chauffeur zou zich alleen niet aan de voorgeschreven route hebben gehouden. Sommige wegen in de binnenstad zijn verboden terrein voor zwaar beladen wagens om de kwetsbare kademuren en werven te beschermen. 

Het bedrijf heeft de gemeente laten weten dat de instructies helder waren, maar dat de chauffeur op 8 januari verkeerd reed en daardoor op de Nieuwegracht terecht kwam. Vervolgens reed hij via Pausdam, tegen de richting in over de Trans en het Domplein naar de kruising Voetiusstraat/Achter de Dom. GBC heeft excuses aangeboden. 

De gemeente roept bewoners op een melding te doen als ze denken dat er op 8 januari schade is ontstaan door de betonwagen. In dat geval wordt geprobeerd de schade te verhalen op GBC. De gemeente kon nog niet zeggen of er al bewoners zijn die zich hebben gemeld.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Eeuwenoude werfkelder mogelijk beschadigd door loodzware betonwagen op Utrechtse gracht

Een zware betonwagen heeft mogelijk schade aangericht aan de eeuwenoude werfkelders onder de Nieuwegracht in de Utrechtse binnenstad. Volgens de gemeente is er sprake van ‘een grove overtreding’ van de regels.

Begin januari sloeg een bewoner van de Nieuwegracht alarm toen hij tegen de rijrichting in een betonmixer over de Nieuwegracht zag rijden. In de straat geldt een aslastbeperking om de kelders die vanaf de gracht onder de straat door naar de huizen lopen, te beschermen.

In een wijkbericht laat de gemeente weten dat de Goudse Betonmortel Centrale een ontheffing had om met de zeer zware betonmixer in de binnenstad te komen, maar dat de chauffeur zich niet aan de voorgeschreven route heeft gehouden. Het bedrijf heeft hiervoor excuses aangeboden, aldus de gemeente.

Onderzocht wordt of de betonwagen schade heeft aangericht en of deze kan worden verhaald op de Goudse Betonmortel Centrale. De gemeente bekijkt ook nog of het bedrijf alsnog een boete kan worden opgelegd voor het overtreden van de regels.

Record

Het is niet de eerste keer dat bewoners van de binnenstad worden opgeschrikt door zwaar verkeer in de smalle, kwetsbare straten. Volgens een bewoner van de Nieuwegracht is met de betonmixer evenwel een ‘nieuw record’ gevestigd. ,,De volle betonwagen met een aslast van meer dan 12 ton, overschreed de aslastbeperking van 2 ton met meer dan 10 ton, dus met meer dan 500 procent.’’ 

Om de eeuwenoude werfkelders te beschermen geldt er vanaf 2 maart een vrachtwagenverbod in het zogenoemde Utrechtse wervengebied. Vrachtwagens zijn dan niet meer welkom op de Oudegracht, Kromme Nieuwegracht, Nieuwegracht, Plompetorengracht en Drift. De straten worden met obstakels versmald. ,,Vrachtwagens en voertuigen breder dan 2,2 meter kunnen dan niet meer over de grachten rijden’’, aldus de gemeente.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: Project herstel Utrechtse werven loopt volgens planning, maar gaat nog jaren duren

De drie projecten voor herstel van de wal- en kluismuren aan de Oudegracht – degene die in mei 2019 niet zijn stilgelegd – zijn binnen de afgesproken tijd en het afgesproken budget uitgevoerd. Maar het volledige werk gaat nog jaren duren, laat de gemeente voorzichtig weten.

De Utrechtse werven zijn uniek. Nergens in de wereld zijn de grachten zo opgebouwd als in onze stad. Alleen zijn de werven en de kelders niet altijd in goede staat. Daarom loopt er onder meer een jarenlang project om de wal- en kluismuren op te knappen. 

Dat gaat echter niet soepel, er is al veel te veel geld uitgegeven en het project werd flink onderschat. Volgens de gemeente liggen de werkzaamheden momenteel op koers, om in april 2021 een programmaplan voor het wervengebied te delen. Daarin komt de samenhangende aanpak van het herstel en behoud van het wervengebied te staan.

Beter beeld

Eén van de aandachtspunten in het project was het betrekken van keldereigenaren bij de aanpak. De gemeente heeft werkgroepen met hen gevormd. Toch wil de gemeente ervaringen en advies van meer inwoners horen, wie het herstel van de werven direct aangaat.

Ook zou de gemeente na verschillende onderzoeken een beter beeld hebben van het wervengebied. Er is daarvoor gekeken naar de samenhang van wal- en kluismuren, en straat- en werfkelders. Daarnaast is de invloed van zwaar verkeer in het gebied onderzocht.

Walmuren

Naar aanleiding van de onderzoeken heeft de gemeente besloten om verder te gaan met het herstel van walmuren langs de Oudegracht tussen de Maartensbrug en de Gaardbrug. Dat geldt ook voor het stuk tussen de Hamburgerbrug en Weesbrug. 

De reden is het voorkomen dat de walmuren nog slechter worden en dat de kosten nog verder oplopen. Daarbij hoopt de gemeente ‘al doende te leren’ voor de komende herziening van de aanpak.

Kelders

Een ander onderzoek loopt nog, naar de aanwezigheid en fysieke staat van straat- en wegkelders. Dat gebeurt met een grondradar, inspecties en archiefonderzoek. Zo zijn er een stuk of duizend straat-, brug- en werfkelders in de binnenstad gevonden. 

Omdat hier mogelijk lange tijd niemand is geweest, kunnen de kelders in slechte staat verkeren. De gemeente probeert momenteel van al deze kelders het bestaan en de exacte locaties in beeld te krijgen. Ook wordt er gezocht naar manieren om toegang tot deze kelders te krijgen. 

Zwaar verkeer

Op korte termijn verwacht de gemeente verboden in te voeren tegen te zwaar verkeer over de Utrechtse werven. Mogelijk gebeurt dat al in februari 2021. De belangrijkste voor- en nadelen zijn in beeld, zegt de gemeente. Er wordt nu verder gekeken naar het toepassen van maatregelen tegen te zwaar verkeer in de praktijk.

Kosten

Wat betreft de kosten van het volledige project zijn er volgens de gemeente nog veel onzekerheden. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het uiteindelijke project, de uitkomst van de onderzoeken en het advies van de commissie van wijzen. 

Het kan leiden tot een ‘langjarige aanpak met een grote financiële impact’, laat de gemeente weten. Een voorlopige raming van de kosten wordt betrokken bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2022.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

RTV Utrecht: Gemeente Utrecht: aanpak wervenstelsel gaat jaren duren en heeft grote financiële impact

De gemeente Utrecht verwacht dat het herstel van het wervenstelsel in de binnenstad zal leiden tot een langjarige aanpak met een grote financiële impact. Hoe hoog de kosten werkelijk zullen zijn is nu nog niet exactvast te stellen, schrijft het college aan de raadsleden.

Het Utrechtse wervenstelsel is aan groot onderhoud toe. Werfkelders zijn in slechte staat en niet alle ruimtes onder de grond waren goed in beeld. Daarom is de gemeente een grootschalig onderzoek gestart naar het wervenstelsel en de eerste resultaten zijn nu bekend. Met behulp van een grondradar, inspecties en archiefonderzoek is nu het grootste deel van de kelders in beeld. Alle eigenaren zijn via een brief geïnformeerd, maar nog niet iedereen heeft gereageerd. Zo wil de gemeente deze kelders onderzoeken op mogelijke gebreken, maar daarvoor hebben ze toegang nodig en dat is nog niet bij alle kelders gelukt. 

Vrachtverkeer 
In september van dit jaar is een verkeerstelling gedaan. Er werden per week ongeveer 44 te zware vrachtwagens met een leeg gewicht van meer dan vijf ton aangetroffen. Hiervan reden er 37 op wegen met straat- en werfkelders. 

Vanaf februari 2021 hoopt de gemeente vrachtwagenverboden in te kunnen voeren. Op die manier wordt voorkomen dat zwaar verkeer over de werfkelders kan rijden. Dat voorkomt schade en is iets waar de eigenaren van de kelders mede op hebben aangedrongen. 

De komende weken wordt verder bekeken hoe dit technisch kan worden uitgevoerd en wat de maatschappelijke en economische effecten zullen zijn van een dergelijk verbod.  

Financiën 
De grote vraag is nog wie er nu voor de kosten van het herstel van de werfkelders moet opdraaien. De gemeente of de particuliere eigenaren van de kelders of samen. Een advocatenkantoor doet onderzoek hiernaar. De resultaten hiervan worden doorgestuurd naar een commissie van wijzen, waarin gemeente en eigenaren in vertegenwoordigd zijn. Deze commissie zal vervolgens advies uitbrengen. 

De gemeente verwacht dit voorjaar duidelijk te hebben hoeveel geld nodig is om het herstel van de werven te financieren. 

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

Binnenstadskrant: Wel en Wee Werfkelders

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door: