Draagkrachtonderzoek

De universiteit Gent heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het draagvermogen van historische gewelfconstructies.

In opdracht van de gemeente Utrecht is eigen onderzoek gedaan naar de draagkracht van een aantal gewelfconstructies in de binnenstad.

De gemeente Utrecht deed daarbij op 5 oktober 2020 een uitvraag naar de desbetreffende bureau’s voor de opdracht met daarbij een nadere bijschrijving van de opdracht bepaling.

Op 16 oktober 2020 werd er vanuit de gemeente Utrecht een presentatie aan deze bureau’s gegeven.

Tijdens het onderzoek door de desbetreffende bureau’s werden diverse kelders onderzocht.

Eind januari 2021 presenteerde de onderzoeksbureau’s hun voorlopig onderzoeksrapport. Zie hieronder.

Eind september 2021 publiceerde de gemeente een aantal onderzoeksrapporten over de draagkracht van 3 kelders aan de Choorstraat, 2 aan de Kromme Nieuwegracht en 1 aan de Oudegracht.


Er werd tevens een samenvatting uitgebracht.