Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Gemeenteraadsvergadering

klik op de afbeelding om de gemeenteraadsvergadering terug te kijken
Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Eeuwenoud, maar een goed bewaard geheim: Utrecht vindt opnieuw verborgen straatkelders

Een bakker, historisch onderzoek en een ruim 100 jaar oude lijst hebben onderzoekers op het spoor gezet van onbekende kelders onder drie straten in de Utrechtse binnenstad. Om de eeuwenoude kelders te beschermen worden zware vrachtauto’s voorlopig geweerd uit de Zadelstraat, Hoogt en Haverstraat. 

De gemeente Utrecht is al enige tijd bezig met het in kaart brengen van straat- en werfkelders. Onderzoek met een grondradar bracht eerder tientallen onbekende holtes of kelders onder het wegdek aan het licht.

De laatste oogst zijn straatkelders onder de Zadelstraat, Hoogt en Haverstraat. De zeven kelders onder de Zadelstraat kwamen onderzoekers op het spoor na een bezoek aan bakkerij Blom. De kelder onder de bakkerij die wordt gebruikt in het productieproces en als opslag dient, bleek door te lopen tot onder de Zadelstraat. ,,Toen we verder gingen zoeken stuitten we op een aantal andere adressen ook op straatkelders’’, zegt projectleider Luc Mes.

Historisch onderzoek leerde het onderzoeksteam dat in de 16de eeuw voor de verbreding van de Gortsteeg tot de huidige Haverstraat enkele panden aan de zuidzijde zijn ingekort. ,,De kelders die onder de panden lagen en veelal werden gebruikt voor opslag, zijn toen onder het wegdek terechtgekomen’’, zegt Mes. In de Havenstraat hebben de onderzoekers vier kelders bezocht, maar mogelijk liggen er meer.

Filmhuis ’t Hoogt

Dat onder het Hoogt, het straatje dat naar het voormalige filmhuis ’t Hoogt loopt, een paar kelders moesten liggen, wisten Mes en zijn team door een lijst uit 1913 met adressen van straatkelders. Twee van de drie kelders  zijn inmiddels gevonden.

De ontdekking van de straatkelders is voor de gemeente aanleiding om een zogenoemde aslastbeperking in te stellen. Zware vrachtwagens zijn net als langs de grachten in de binnenstad, niet meer welkom in de de drie straten. Met de maatregel wordt het eeuwenoude erfgoed onder het wegdek beschermd.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: Vrachtwagens in wervengebied voorlopig geweerd met tijdelijke maatregel

De gemeente Utrecht gaat vrachtwagens voorlopig uit het wervengebied weren met een tijdelijke breedtebeperking. De definitieve maatregelen laten op zich wachten, omdat er onder andere meer tijd nodig is voor overleg met de Veiligheidsregio Utrecht over manieren om het gebied voor nood- en hulpdiensten toegankelijk te houden.

In maart dit jaar heeft de gemeente een vrachtwagenverbod ingesteld, naast de aslastbeperking die al gold. Doel van de maatregelen is om monumentale kelders en werven in het gebied te beschermen. Zwaar verkeer kan de kelders en werven namelijk aantasten.

De gemeente plaatste in maart al op vier locaties waar veel vrachtwagens rijden tijdelijke breedtebeperkingen. “Het is steeds de bedoeling geweest om voor de zomervakantie definitieve breedtebeperkingen te realiseren bij de toegangen van alle straten waar een vrachtwagenverbod geldt”, aldus het college van B&W.

Het college concludeert nu dat er meer tijd nodig is om ‘tot een goede balans te komen’ tussen het weren van vrachtwagens, esthetisch goed in de historische binnenstad passende maatregelen en de toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten.

Breedtebeperking

Het plaatsen van verkeersborden – die duidelijk maken dat er een aslastbeperking en vrachtwagenverbod geldt – is volgens de gemeente niet voldoende om die tijd te overbruggen. Daarom wordt in het gebied ook nog een aanvullende breedtebeperking ingevoerd.

Bij alle straten in het wervengebied waar een vrachtwagenverbod geldt, komen uitneembare palen. Het is daardoor voor vrachtwagens fysiek onmogelijk op de straten met de monumentale kelders te komen, maar nood- en hulpdiensten nog steeds snel ter plaatse zijn.

Overleg

De gemeente gaat komende maanden in overleg met de VRU over de mogelijkheden voor definitieve maatregelen. In dat overleg gaat het onder andere over aspecten om de bereikbaarheid van het wervengebied en de binnenstad voor nood- en hulpdiensten te verbeteren.

Ook maatregelen om schade aan werven en kelders door voertuigen van hulpdiensten te voorkomen, komen aan bod. Het college hoopt in het derde kwartaal meer informatie over de definitieve maatregelen te hebben.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Strekt ter vervanging raadsvoorstel programmaplan wervengebied

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Toezeggingen commissiebehandeling raadsvoorstel wervengebied

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Commissievergadering Stad en Ruimte (2e termijn)

de vergadering is online terug te kijken
Categorieën
Keldergewelf

Brief aan College B&W inzake wervengebied met afschrift aan de Raad

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Schadeoorzaken en financiële vertaling bewijsvermoedens werven


Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Niemand twijfelt aan noodzaak voor megaherstelplan van Utrechtse werven, maar wie gaat die half miljard betalen?

Het in erbarmelijke staat verkerende oude wervengebied in de Utrechtse binnenstad moet voor naar schatting tussen de 450 en 550 miljoen euro worden aangepakt. Niemand die de noodzaak van het herstel van het 900 jaar oude erfgoed ter discussie stelt. Maar de hamvraag is natuurlijk wel: wie gaat dat betalen? De gemeenteraad kon het daar donderdag nog niet over eens worden.

Het herstel van het erfgoed is al jaren een hoofdpijndossier. Rotte plekken, verzakkingen, scheuren in muren, de problemen zijn niet nieuw. Wordt er niets aan gedaan, dan storten de middeleeuwse kelders en werven letterlijk in. Om dit horrorscenario te voorkomen, werkt de gemeente al sinds 2013 met man en macht aan het herstel van het erfgoed. Maar de ene tegenslag was nog niet opgelost of de volgende diende zich alweer aan: verzakkingen, muren die slechter bleken dan gedacht en vooral ook: de kosten die almaar opliepen.

Een levensgroot probleem dus. Wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) presenteerde onlangs een megaplan dat er voor moet zorgen dat het wervencomplex voor de toekomst bewaard blijft. Het project gaat zo’n dertig jaar duren. De gemeente kan deze megaklus echter alleen klaren als zij samenwerkt met de keldereigenaren en juist die relatie heeft de afgelopen jaren zware klappen opgelopen. De eigenaren voelen zich door de gemeente op tal van punten in de steek gelaten, onder meer door schade vanwege zwaar verkeer dat over de grachten kon blijven rijden.

Kostenverdeling

Diepeveen stelt aan de gemeenteraad voor om de kosten van schade die veroorzaakt zijn door dat zware verkeer en een aantal andere punten die duidelijk als verantwoordelijkheid bij de gemeente liggen op zich te nemen. Maar voor het waterdicht maken van de kelders wil de gemeente dat de keldereigenaren ook voor de helft meebetalen. En voor eventuele andere schade moet volgens Diepeveen een deskundige de oorzaken laten vaststellen, ‘om tot een zo eenvoudig en eerlijk mogelijke kostenverdeling te komen’. 

Maar vooral over dat laatste verschillen de partijen in de Utrechtse gemeenteraad. Is dat wel verstandig? Leidt dat niet juist tot juridische procedures? Dan duurt het herstel alleen maar nog langer? Is het niet zonde dat beide partijen geld uitgeven aan een proces als een gang naar de rechter ook voorkomen kan worden?’ Moeten we als gemeente niet onze verantwoordelijkheid nemen? Het waren deze en talloze andere vragen die tijdens een commissiedebat op het stadhuis de revue passeerden over het zeer complexe en omvangrijke project. 

Gaat heel erg in de papieren lopen

,,De harde realiteit is dat het project veel geld kost,’’ zei D66-raadslid Ellen Bijsterbosch. ,,De kern van de samenwerking is dat we weer vertrouwen moeten opbouwen met de keldereigenaren.’’ Onder meer Bijsterbosch toonde zich kritisch richting de wethouder omdat hij op dit punt niet een aanbeveling van een commissie van wijzen heeft overgenomen. Die vindt dat de gemeente in de meeste gevallen voor de kosten moet opdraaien en eventueel zelf zou moeten bewijzen dat een oorzaak niet aan de gemeente ligt.

Enkele partijen spraken zich al duidelijk uit in hun wens dat de gemeente dan maar volledig aan de lat moet staan. ,,Had de gemeente maar niet zo laks moeten zijn in het verleden,’’ zei David Bosch van de PVV. Maar een partij als Student en Starter toonde zich voorzichtiger: ,,Als we ook deze aanbeveling van de commissie overnemen, gaat het heel erg in de papieren lopen. Dan zit de gemeente in een kwetsbare positie. En hoe moet dat dan? Want we hebben meer stedelijke opgaven als we als stad blijven doorgroeien.’’  

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Keldergewelf

Brief aan Commissie stad en ruimte