Categorieën
Nieuwsberichten

Camera’s moeten eeuwenoude Utrechtse werfkelders beschermen tegen vrachtwagens

Vrachtwagens die zich ondanks een verbod in het wervengebied in de Utrechtse binnenstad wagen, worden automatisch beboet. Negentien camera’s gaan aan de hand van kentekens controleren op te zwaar verkeer.

Utrecht nam de afgelopen jaren al meerdere maatregelen om zwaar verkeer te weren in straten waaronder eeuwenoude werf- en straatkelders liggen. Zo mag bijvoorbeeld het maximale gewicht op een as met twee wielen (aslast) niet boven de 2 ton uitkomen.

Er werden ook paaltjes geplaatst zodat brede voertuigen niet meer in de straten langs de grachten kunnen komen. Onafhankelijk onderzoek wees eerder uit dat zwaar verkeer veel schade heeft aangericht aan de kelders.

Verkeerstellingen

Volgens de gemeente blijkt uit verkeerstellingen en waarnemingen dat de verschillende maatregelen helpen het te zware verkeer terug te dringen, maar ook dat niet iedereen zich nog aan de regels houdt. Vorig jaar werden 65 chauffeurs met een te zware vrachtwagen bekeurd.

De gemeente overlegt met het Openbaar Ministerie over het ophangen van camera’s die aan de hand van kentekens vrachtwagens herkennen. De chauffeur die het vrachtwagenverbod negeert, krijgt automatisch een boete van 100 euro.

De boete kan afhankelijk van de aslast oplopen tot 1100 euro. ,,Daarvoor moet het voertuig wel worden gewogen’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Als het OM akkoord gaat, kunnen de camera’s dit najaar worden opgehangen.

Autovrij

Om schade door te zwaar verkeer zoveel mogelijk te voorkomen worden binnenkort ook een vrachtwagenverbod ingevoerd en paaltjes geplaatst in de Schoutenstraat en de Lange en Korte Smeestraat. Personenauto’s en bestelauto’s mogen op bepaalde tijden nog wel rijden in de Schoutenstraat. De kelders onder de Ganzenmarkt worden beschermd door de Ganzenmarkt autovrij te maken.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

Vier Utrechtse werfkelders aan de Oudegracht in 3D in kaart gebracht

Wie benieuwd is naar de loop van vier werfkelders aan de Oudegracht, kan die vanaf nu bekijken. Landmeetkundig ingenieursbureau Geomaat heeft, in opdracht van de gemeente Utrecht, een pilot uitgevoerd en daarbij vier werfkelders driedimensionaal in kaart gebracht. Met deze data wil de gemeente inzicht krijgen in hoe de kelders lopen. 

De binnenstad van Utrecht kent ruim 950 straat-, brug- en werfkelders. De gemeente wil een duidelijk beeld van de kelders hebben en inzichtelijk hebben hoe ze lopen. Om duidelijk te krijgen hoe de kelders het beste ingemeten kunnen worden, voerde Geomaat een pilot uit. Het bedrijf bracht vier werfkelders van binnen en buiten in kaart met een 3D-handscanner en statische scanner. Deze informatie verwerkte het bureau in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de nieuwe digitale kaart van Nederland. 

Gedurende het project heeft het bedrijf samen met de gemeente gekeken naar wat het verschil is in de ingewonnen data met de twee scanners. “Het grootste verschil is dat de puntdichtheid met de statische scanner hoger is. Daarentegen kom je met de handscanner gemakkelijker op plaatsen waar het voor de statische scanner wat lastiger is. Ook wanneer de data verwerkt moet worden in de BGT, kan de handscanner prima ingezet worden”, zo schrijft het bedrijf op zijn website. 

3D-omgeving

Uiteindelijk wil de Utrechtse gemeente alle werfkelders en omgeving in kaart hebben en presenteren in een 3D-omgeving. Volgens Geomaat is dit nog volop in ontwikkeling, maar moet het uiteindelijk leiden naar een bron waar je toegang hebt tot allerlei data over een kelder. “Naar aanleiding van deze pilot hebben wij de gemeente geadviseerd over de beste inwin- en verwerkmethodes.”

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

Megaproject van start in Utrecht met herstel werfkelders langs Oudegracht

Utrecht heeft een begin gemaakt met het herstel van de werfkelders. De negen middeleeuwse werfkelders van Magazijn De Zon worden al eerste aangepakt. Utrecht werkt tot 2050 aan het herstel van de werven, zodat ze goed bewaard blijven voor de toekomst.

Magazijn De Zon, op de hoek van de Oudegracht en Choorstraat, heeft negen middeleeuwse werfkelders. Deze eeuwenoude werfkelders worden verstevigd en waterdicht gemaakt. Dit gebeurt binnen in de kelders, maar ook vanaf de bovenkant. Hiervoor wordt de straat open gegraven. De straat blijft toegankelijk met loopplanken. Het herstel van deze middeleeuwse werfkelders kan vanaf de straat goed gevolgd worden.

Het herstel van de werfkelders is deze week gestart en duurt ongeveer een jaar. Het werk schuift telkens een stukje op: elke keer worden één of twee kelders tegelijk hersteld. De werfkelders aan de Oudegracht zijn het eerst aan de beurt.

Warmteleiding vervangen

Vanaf oktober dit jaar herstelt de gemeente ook de walmuur en werf tussen de Stadhuisbrug en Bezembrug. Tegelijk met deze werkzaamheden vervangt Eneco de warmteleiding. De nieuwe walmuur wordt gebouwd op de plek waar nu de tijdelijke damwand zit. Deze werkzaamheden zijn in mei 2024 klaar.

De werfkelders tussen de Bezembrug en Stadhuisbrug ontstonden in de Middeleeuwen. Op de huidige werf stond hier van de 14e tot en met de 17e eeuw een rij huizen. Deze rij huizen werd de Snippenvlucht genoemd. Drie eeuwen geleden werden de huizen gesloopt zodat er meer ruimte kwam voor de vaart.

De werkzaamheden aan de werven zijn onderdeel van het programma Wervengebied. Per jaar worden zo’n 35 werfkelders en 100 meter walmuur hersteld.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

Gemeente begint met herstel van negen werfkelders van Magazijn De Zon in Utrecht

De gemeente Utrecht begint maandag met het herstellen van de negen middeleeuwse werfkelders van Magazijn De Zon. Het herstel van de kelders gaat ongeveer een jaar duren.

De negen middeleeuwse werfkelders van Magazijn De Zon worden de komende tijd verstevigd en waterdicht gemaakt. Dat wordt gedaan in de kelders zelf, maar ook vanaf de bovenkant van de keldergewelven. Voor de werkzaamheden aan de bovenkant moet de straat worden opgebroken, maar er worden loopplanken geplaatst zodat de straat wel toegankelijk blijft.

De werkzaamheden aan de kelders van Magazijn De Zon gaan ongeveer een jaar duren, waarbij het werk steeds een stukje opschuift. Elke keer worden één of twee kelders tegelijk aangepakt, te beginnen met de kelders aan de Oudegracht. In 2025 moet het Nationaal Literatuurmuseum/ Kinderboekenmuseum Magazijn De Zon betrekken.

Stadhuisbrug

De negen kelders zijn onderdeel van het grotere project met werkzaamheden aan de werven in de omgeving van de Stadhuisbrug. De werfkelders tussen de Stadhuisbrug en de Bezembrug ontstonden in de middeleeuwen. Van de veertiende tot de zeventiende eeuw stond op de huidige werf en de gracht een rij huizen, de Snippenvlucht. De huizen werden echter gesloopt om ruimte te maken voor de vaart. Zo kreeg de Oudegracht op dit deel weer een werf en de kelders van de huizen zijn voor een deel de huidige werfkelders.

Vanaf oktober begint de gemeente met het herstellen van de walmuur en de werf tussen de Stadhuisbrug en de Bezembrug. De nieuwe walmuur komt op de plek waar nu de tijdelijke damwand zit. In mei 2024 moet alles klaar zijn.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Voortgangsrapportage Wervengebied september 2022 -maart 2023.pdf

Categorieën
Nieuwsberichten

Eigenaren van kelders in werfgebied kunnen vanaf nu lening afsluiten uit Utrechts Wervenfonds

De gemeente Utrecht en het Nationaal Restauratiefonds hebben donderdag het Utrechts Wervenfonds ingesteld. Eigenaren van werf-, kluis,- of straatkelders in het Utrechtse werfgebied kunnen hier een lening met een lage rente afsluiten voor het herstel van hun kelder. De lening is een aanvulling op de subsidieregeling van vier miljoen euro die sinds november vorig jaar beschikbaar is voor de keldereigenaren. 

Utrecht werkt aan het herstel en behoud van het 900 jaar oude wervengebied. De gemeente wil de eigenaren van werf- en kluiskelders in het wervengebied naar eigen zeggen ‘zo veel mogelijk ondersteunen bij het in goede staat houden’ van het erfgoed. “Het is nodig om de kelders in het wervengebied veilig te houden en dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties te behouden”, liet wethouder Rachel Streefland eerder weten.

Het doel is om jaarlijks honderd meter muur en 35 kelders te herstellen, onderhouden en waterdicht te maken. Volgens de gemeente zijn er in totaal ongeveer duizend kelders, veelal in particulier bezit, die hersteld moeten worden. “We richten ons de komende jaren vooral op het herstel van kelders en muren die in slechte staat zijn. Naast de urgentie wordt ook gekeken naar samenhang van werk aan muren en kelders, werk met werk combineren, logistieke uitvoerbaarheid en de samenwerking met de keldereigenaren”, zo legt de gemeente uit.

Lening aanvragen

De kosten voor het herstel van de kelder worden verdeeld tussen de gemeente en de keldereigenaren. Welk percentage van het bedrag de gemeente op zich neemt, hangt onder meer af van aan wie de kosten toe te schrijven zijn.

Omdat de subsidie niet alle kosten dekt die een keldereigenaar moet maken om een kelder te herstellen, kunnen eigenaren nu een zogenoemde ‘laagrentende lening’ afsluiten bij het Utrechts Wervenfonds voor het deel van de herstelkosten dat niet onder de subsidie valt. Keldereigenaren kunnen alleen een lening uit het Utrechts Wervenfonds aanvragen als zij gebruikmaken van de subsidieregeling. 

“De rente ligt 5 procent lager dan de marktrente, met een mininum van 1,5 procent. Dat wil zeggen dat bij de huidige marktrente en een looptijd van dertig jaar de keldeigenaar per 10.000 euro geleend bedrag 35 euro per maand aan rente en aflossing betaalt”, aldus de gemeente. 

Toekomst

“Het is goed dat we deze keldereigenaren een laagrentende lening kunnen aanbieden, waarmee ze de financiële gevolgen van kelderherstel kunnen opvangen. Zo hopen we de drempel om hun kelder aan te pakken voor hen verder omlaag te brengen”, aldus wethouder Streefland. “Dat vergroot de kans dat we de kelders in het wervengebied, samen met de keldereigenaren, in gestaag tempo kunnen herstellen en voor de toekomst kunnen behouden.”

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Uitvoeringsprogramma 2023-2026 wervengebied

Categorieën
Nieuwsberichten

Procedure voor herstel Utrechtse werven aangepast: megaklus gaat later van start

Het selecteren van een aannemer voor het opknappen van de Utrechtse werven duurt langer dan gedacht. De uitvoering van de megaklus loopt daardoor vertraging op.

Rotte plekken, verzakkingen, scheuren in muren: veel kademuren in het Utrechtse wervengebied zijn er slecht aan toe. Een desastreus verlopen herstelklus aan de Kromme Nieuwegracht bij Paushuize in 2017 leidde er uiteindelijk toe dat Utrecht alle wal- en kluismuren gaat herstellen. Het enorme project gaat zo’n dertig jaar duren.

Voor de herstelwerkzaamheden in 2023 en 2024 moet eerst een aannemer worden aangesteld. Utrecht wilde aanvankelijk aan de slag met een van de bedrijven die al in het wervengebied aan het werk is geweest. Die ervaring is belangrijk om nieuwe schades te voorkomen.

Recent is het de gemeente duidelijk geworden dat een veel omvangrijker selectieproces noodzakelijk is: er moet een Europese aanbesteding worden uitgeschreven. Dat betekent dat alle aannemers, ook die nog geen ervaring in Utrecht hebben, mogen meedingen naar de klus.

Pilot om ervaring op te doen

Dit leidt naar verwachting een vertraging van vier tot zes maanden en extra kosten van ongeveer 150.000 euro. Het herstel van kluismuren en -kelders op de Kromme Nieuwegracht start waarschijnlijk pas in 2024.

De komende twee jaar gelden als een pilot om ervaring op te doen met de herstelwerkzaamheden, vaststellen van schadeoorzaken en het verdelen van de kosten met de eigenaren van de werfkelders. Binnenkort volgt een uitgebreidere voortgangsrapportage.

Problemen bij andere aanbestedingsprocedure

Utrecht ging eerder flink de mist in met een andere aanbestedingsprocedure. Ambtenaren gingen akkoord met standaard bankjes in nieuwe bushokjes, terwijl in de officiële documenten om zogeheten zevende bankjes was gevraagd. Het bedrijf dat niet geselecteerd werd voor de klus, werd later in het gelijk gesteld door de gerechtshof en wil nu een schadevergoeding.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

Herstel Utrechtse werfkelders loopt opnieuw vertraging op

Het herstel van werfkelders en kluismuren in Utrecht gaat ongeveer een halfjaar langer duren en 150.000 euro extra kosten. Dat schrijft wethouder Rachel Streefland in een brief naar de gemeenteraad. Al sinds 2007 is duidelijk dat de werven toe zijn aan onderhoud. Sommige kelders hebben ernstige lekkages, verzakkingen en in een aantal gevallen is er kans op instorting. Na jarenlange discussies en onderzoeken lopen de herstelplannen opnieuw vertraging op.

De gemeente wilde via een pilot beginnen aan de eerste werkzaamheden om zo ervaring op te doen voor de rest van het wervengebied. Daarvoor wil de gemeente de opdracht neerleggen “bij partijen met ervaring in het wervengebied en de specifieke werkwijze waarbij de aannemer in een bouwteam bij voorbereiding is betrokken”, schrijft de wethouder. Maar tijdens de voorbereiding blijkt dat deze pilot verplicht via een Europese aanbesteding aan een partij moet worden gegund. Dit zorgt ervoor dat het langer gaat duren voor de opdracht officieel aan een partij wordt gegund en er zo’n 150.000 euro aan extra kosten moet worden gemaakt.

Streefland schrijft dat er bij een Europese aanbesteding ook partijen kunnen meedoen die de gemeente nog niet kent. “Er ontstaat daardoor een risico dat het werk wordt gegund aan een partij die mogelijk minder goed gekwalificeerd is.” De wethouder wil dit probleem ondervangen door een zorgvuldige voorselectie te maken van partijen die uiteindelijk daadwerkelijk mogen meedoen met de aanbesteding. 

Hoofdpijndossier

Na jarenlang gesteggel over de vraag wie de herstelwerkzaamheden moet betalen is er afgelopen najaar een subsidieregeling opgezet door de gemeente. De kosten zijn nu voorlopig verdeeld tussen de gemeente en de keldereigenaren. Per geval wordt beoordeeld hoeveel de gemeente moet betalen en hoeveel de eigenaren moeten bijdragen. Het contact tussen de gemeente en bewoners van het wervengebied loopt stroef. Bewoners voelen zich niet gehoord en vrezen voor hoge kosten. Door de vertraging rondom de aanbesteding kan het zo zijn dat het onderzoek naar de schade en de oorzaken ook vertraging oploopt. In dat geval moeten de bewoners nog iets langer wachten op duidelijkheid over de definitieve kosten.

Binnenkort volgt een burenbijeenkomst op de Kromme Nieuwegracht om de ontwikkelingen te bespreken met de keldereigenaren. Het herstel van de kluismuren en -kelders op de Kromme Nieuwegracht zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2024 starten.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Aanbesteding van het herstel van kluismuren en kelders