Categorieën
Keldergewelf

Brief aan wethouder Streefland en het College

Naar aanleiding van de reactie van wethouder Streefland d.d. 6 juli 2022 is op 13 juli 2022 de volgende brief verzonden:

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Reactie Wethouder Streefland op Brief

Wethouder Streefland reageert op de Brief van 20 juni

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Uitgangspunten financiele regeling pilotfase 2022-2024

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Uitgangspunten financiële regeling kelderherstel pilotfase 2022-2024

Categorieën
Keldergewelf

Brief aan het College met afschrift aan de Raad

Categorieën
Geen categorie

Rectificatie Voortgangsrapportage

Categorieën
Geen categorie

Voorstel restauratie werfkelder Kromme Nieuwegracht RAK22

Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Vijf jaar praten, maar nog geen werfkelder hersteld aan Kromme Nieuwegracht: ‘We zijn terug bij af’

Wie draait er op voor de kosten van het herstel van de werfkelders in de historische binnenstad van Utrecht? Bewoners van de Kromme Nieuwegracht en de gemeente zijn er na bijna vijf jaar praten nog altijd niet uit. 

Meebetalen

Het herstel van een kelder van de Kromme Nieuwegracht wordt door gemeente Utrecht geschat op 50.000 euro. Volgens Van der Krogt, die optreedt als woordvoerder van buurtcomité Rak 22, probeert de gemeente de eigenaren ervan te overtuigen dat ze voor de helft moeten meebetalen aan het opknappen van de kelders. De bewoners van de Kromme Nieuwegracht vinden dat onterecht, omdat de schade aan de kelders zou zijn ontstaan door slecht onderhoud door de gemeente en het toestaan van zwaar verkeer.

De keldereigenaren voelen zich gesterkt door een rapport van een commissie van wijzen. Daarin werd gesteld dat laksheid van de gemeente er debet aan is dat veel werfkelders in hartje Utrecht zijn verzakt, en er lekkages en scheurvormingen zijn ontstaan. Volgens de commissie moest de gemeente ruimhartig zij in het herstellen van de schade, tenzij deze aantoonbaar de schuld van de keldereigenaar is.

Aan het advies van de commissie van wijzen houdt de gemeente zich niet, zegt Van der Krogt. ,,De gemeente probeert zoveel mogelijke oorzaken van schade in de categorie ‘grijs gebied’ onder te brengen, zodat ze daar niet alleen op aanspreekbaar zijn.’’

‘Geen definitief voorstel’

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten dat er ‘verkennende gesprekken’ met de keldereigenaren aan de Kromme Nieuwegracht worden gevoerd over de aanpak van het herstel en over de kostenverdeling. ,,Er ligt nog geen definitief voorstel of besluit van de gemeente over de kostenverdeling.’’

Volgens de woordvoerder wordt ‘verkend’ of de eigenaren 50 procent van de kosten voor regulier onderhoud voor rekening kunnen nemen. Het gaat hierbij om onderhoud ‘dat toch eens in de ongeveer dertig jaar moet worden gedaan voor het behoud van erfgoed en voor het gebruik van de kelders’.

In de gesprekken gaat de gemeente Utrecht ervan uit dat zij 100 procent van de schade betaalt die veroorzaakt is door de gemeente, zegt de woordvoerder. In de gevallen waarbij de oorzaak of veroorzaker onduidelijk is, neemt de gemeente het overgrote deel van de kosten voor rekening. ,,Eigenaren betalen de schade die door hen zelf is veroorzaakt.’’

Kortste eind

De bewoners van de Kromme Nieuwegracht trekken uiteindelijk aan het kortste eind, vreest Van der Krogt. ,,Er is een groot team van professionals samengesteld dat namens de gemeente er voor moet zorgen dat de eigenaren zoveel mogelijk bijdragen aan het herstel van de kelders, zo is inmiddels onze indruk. Daar kunnen wij als eigenaren niet tegenop.’’

Aan het herstel van de honderden werfkelders en kilometers kluis- en walmuren in de binnenstad wordt sinds 2013 gewerkt. Het project kende veel tegenslagen en lag lange tijd stil omdat meerdere kademuren dreigden te verzakken. Het werk aan de kluis- en walmuren is inmiddels grotendeels klaar.Met het waterdicht maken en herstellen van schade aan negenhonderd werf- en straatkelders moet nog worden begonnen.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door:

Categorieën
Nieuwsberichten

TTM: Aslastbeperking bemoeilijkt bevoorrading in centrum Utrecht

TLN, Evofenedex, VNO-NCW-midden en Centrummanagement Utrecht zijn ontevreden over de voorgestelde aanpassingen van het ontheffingenbeleid van de gemeente Utrecht. Door aanpassing van het beleid komt winkelbevoorrading in gedrang en wordt er geen rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid.

Op 17 maart 2022 heeft de gemeente Utrecht een voorstel voor aangepaste regels gepubliceerd voor ontheffing op verkeersmaatregelen. Deze aanpassing gaat ook over ontheffing voor zwaar verkeer in het wervengebied in het centrum van de stad. Er wordt door de gemeente een uitbreiding van het gebied met aslastbeperking voorgesteld. In het nieuwe plan behoren ook de toegangswegen voor het wervengebied tot deze zone. Het doel van de aanpassingen is het beschermen van de werfkelders.

De ondernemersverenigingen die samenwerken onder de titel CABU (commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht), vinden het beleid van de gemeente te rigoureus. De aslastbeperking wordt gesteld op basis van de norm van de zwakste kelder en de partijen vrezen een glijdende schaal waarbij op een gegeven moment steeds meer beperkingen op goederenvervoer komen te liggen waardoor het bevoorraden van de winkels steeds moeilijker wordt. De CABU ziet daarnaast in het nieuwe ontheffingenbeleid – geen ontheffing tenzij – dat 26 weken in beslag neemt een ontmoedigingsbeleid.

De samenwerkende organisaties maken in een advies aan de gemeente Utrecht bezwaar tegen het ontheffingenbeleid. Uiteraard onderstreept de CABU het belang van het onderhouden van het historisch erfgoed in het centrum, maar maatwerk en bevoorrading moeten wel in de plannen worden meegenomen. De samenwerkende organisaties vragen zich af op welke manier de aslastbeperking tot stand is gekomen en of er rekening is gehouden met efficiëntie en duurzaamheidsontwikkelingen (elektrificatie) in het bevoorradingsverkeer. Het mag niet zo zijn dat innovatieve ontwikkelingen die ook bij ondernemers hoog in het vaandel staan door ontheffingenbeleid wordt tegengewerkt.

Het advies ligt ondertussen bij het college en TLN wacht de reactie af.

Categorieën
Nieuwsberichten

DUIC: Zeven bomen aan de Oudegracht in Utrecht worden gekapt

De gemeente Utrecht gaat zeven bomen langs de oostkant van de Oudegracht laten kappen. De bomen, die tussen de Jansbrug en Viebrug staan, vormen een te groot risico voor onveilige situaties en beschadigen mogelijk het erfgoed.

In het najaar start de gemeente Utrecht met het herstel van de walmuur op dit deel van de Oudegracht. Op deze smalle werf staan negen bomen. Twee van deze bomen staan stabiel, maar van zeven bomen zijn de wortels zo vergroeid met de oude walmuur, dat het risico te groot is dat ze bij het vervangen van de muur instabiel worden en tijdens of na het werk omvallen.

De gemeente schrijft dat ze vind dat bomen bij de Utrechtse werven horen. “Zij dragen bij aan een groene binnenstad, slaan regenwater op in natte perioden en zorgen voor verkoeling in periode van hitte. We willen deze bomen daarom zoveel mogelijk te behouden bij de werkzaamheden die nodig zijn aan de walmuren. Toch lukt dit helaas niet altijd.”

Het is overigens niet de eerste keer dat deze bomen op de kaplijst staan. Dit was ook in 2017 al het geval. Omdat de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren in Utrecht vertraagd zijn moet de vergunning nu opnieuw aangevraagd worden.

Nieuwe bomen

Na de werkzaamheden worden zeven nieuwe bomen geplaatst, maar niet allemaal op dit gedeelte van de Oudegracht. “We kijken bij het herplanten waar een boom goede omstandigheden heeft om te groeien. We willen bomen genoeg ruimte geven om mooi en gezond te kunnen groeien, zonder dat ze het erfgoed beschadigen. Omdat er op dit deel van de werf weinig ruimte is, zijn we van plan om hier vier bomen terug te planten. Drie bomen planten we verderop in het wervengebied terug, aan de overkant van de Oudegracht (Eén tussen de Jansbrug en Bakkerbrug en twee tussen de Gaardbrug en Weesbrug).”

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door: