Informatieve links

Gemeente Utrecht: De gemeente Utrecht actualiseert informatie over hun plannen over het wervengebied op hun website.

Oud-Utrecht: Vereniging Oud-Utrecht welke is opgericht in 1923 en tracht de kennis en belangstelling te bevorderen van de geschiedenis, archeologie en monumentenzorg van stad en omgeving Utrecht en te waken over het behoud van het cultureel erfgoed.

Binnenstadskrant: Vier keer per jaar verschijnt de binnenstadskrant, met artikelen ook uit het wervengebied.

Binnenstad030: Stichting die zorgt voor een leefbare binnenstad, waar wonen, werken en ontspanning in evenwicht zijn.

Kelderkaart: Stichting kelderkaart heeft in 2017 een begin gemaakt van de vastlegging van de bouw en historie van de werfkelders.