Aanmelden

Middels dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden bij Belangenorganisatie Keldergewelf. Aanmelden kan alleen als u belanghebbende bent bij een kelder in het Wervengebied van de binnenstad van Utrecht. Dit is voorbehouden aan eigenaren van kelders (met aanliggende panden). Tevens kunnen huurders van kelders zich aanmelden.

  Uw voornaam of voorletter(s)

  Uw achternaam

  Mevrouw / Mijnheer

  Uw e-mailadres

  Uw telefoonnummer

  Straatnaam

  Huisnummer

  Huisnummer toevoeging (bv BIS)

  Bent u eigenaar en ook bewoner van het de kelder of aangelegen pand?

  Wat voor kelder is er aanwezig? (meerdere opties mogelijk)
  Welke uitspraken zijn in uw situatie van toepassing? (meerdere opties mogelijk)
  Eventuele opmerkingen en/of suggesties

  Privacy: Uw gegevens zullen volgens de AVG-bepalingen worden behandeld en worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derde partijen. Uw gegevens worden slechts gebruikt, zodat er met u als belanghebbende kan worden gecommuniceerd.