Comité Kromme Nieuwegracht

De Kromme Nieuwegracht bestaat uit Rak 21 en Rak 22. De werkzaamheden van het project Wal- en Kluismuren van Rak 21 zijn na jaren van vertraging onlangs afgerond. Met de werkzaamheden van Rak 22 is nog niet gestart.

Een aantal eigenaren/bewoners vormen de belangengroep “RAK 22”

Op 10 juni 2020 schreef de belangengroep RAK 22 een open brief aan de gemeenteraad met een reactie op het voorgestelde plan van aanpak.

Op 14 juli 2020 schreef de belangengroep RAK 22 een brief aan de programmamanager wervengebied met nogmaals een reactie op het plan van aanpak.

Op 6 april 2021 zond de belangengroep RAK 22 een brief aan het college

Na bijna 5 jaar praten met de gemeente, doet de belangengroep RAK 22 een voorstel aan het college op 25 april 2022.

Naar aanleiding van de reactie van de gemeente stuurde op het voorstel de belangengroep RAK 22 een nieuwe reactie op 7 juni 2022.