Informatie

De verzameling informatie is opgedeeld in meerdere categorieën:

Historische informatie: met informatie over het ontstaan en de geschiedenis van de (werf-)kelders.

Bouwtechnische informatie: met documenten over de bouwtechniek.

Juridische informatie: met o.a. juridische stukken omtrent de “onteigening” van de werfmuren, contracten tussen eigenaren en gemeente inzake het herstel van de gewelven, etc.

Verkeerskundige informatie: met onderzoeksrapporten over de impact van verkeer op de kelders en mogelijkheden van het weren van het te zware verkeer.

Interessante artikelen: diverse artikelen die relevant zijn.