Te zwaar verkeer

In opdracht van de gemeente Utrecht is onderzoek gedaan naar (de mogelijkheden van) het weren van te zwaar verkeer in de binnenstad.