Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Gemeenteraadsvergadering

klik op de afbeelding om de gemeenteraadsvergadering terug te kijken
Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Strekt ter vervanging raadsvoorstel programmaplan wervengebied

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Toezeggingen commissiebehandeling raadsvoorstel wervengebied

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Commissievergadering Stad en Ruimte (2e termijn)

de vergadering is online terug te kijken
Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Schadeoorzaken en financiële vertaling bewijsvermoedens werven


Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Commissievergadering Stad en Ruimte

de vergadering is online terug te kijken

Agendapunten

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsbrief Beantwoording vragen Raadsinformatiebijeenkomst Wervengebied


Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsinformatiebijeenkomst Wervengebied

Tijd: 21.30 – 23.00 uur


Beleidsveld: Openbare Ruimte/ wethouder Kees Diepeveen
Digitale raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren en met belangstellen en belanghebbenden uit de stad.


Agenderenden: Jan Wijmenga (CU), Tessa Sturkenboom (S&S), PVV-fractie, Erwin Virginia (GL), Bulent Isik (PvdA), Susanne Schilderman (D66), Erik van der Marel (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), PvdD, Lisanne Snippe, Ruurt Wiegant (SP)


Motivatie:
De verwachting is dat het college het Raadsvoorstel Programmaplan Wervengebied eind april 2021 zal aanbieden aan de raad. Wethouder Diepeveen biedt aan om de raad via een RIB te informeren over de inhoud en context van het Programmaplan Wervengebied.


De fracties van ChristenUnie, Student & Starter, PVV, GL, Pvda, D66, VVD, CDA en PvdD willen naast de toelichting door het college ook ruimte geven aan insprekers vanuit de stad om hun visie te geven op het Programmaplan en het gewenste herstel van vertrouwen tussen gemeente en woningeigenaren. Naast woningeigenaren en overige inwoners van de Binnenstad zouden we ook graag de commissie van wijzen uitnodigen. Deze recent een advies aan B&W en de raad heeft uitgebracht over het Wervengebied.

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Raadsvoorstel Programmaplan Wervengebied

zondag 2 mei 2021

Categorieën
Publicatie Gemeente Utrecht

Reactie van de gemeente op het conceptadvies van de CvWW