Uitnodiging en oproep tot vereniging

Beste belanghebbende, Beste keldereigenaar,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de bijeenkomst met andere keldereigenaren op donderdagavond 23 februari 2023 en wordt u opgeroepen om ook uw belang met elkaar te verenigen door lid te worden van de nieuw op te richten vereniging.

Achtergrondinformatie

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de gemeente in 2021 een megaherstelplan voor het Utrechtse Wervengebied aankondigde en dat dit een half miljard euro zou gaan kosten. Onderdeel van dit herstelplan is het herstel van de kelders dat zo’n 250 miljoen zou gaan kosten. Niemand twijfelt aan de noodzaak van herstel van de kelders, ook gezien de ruim honderd schademeldingen van de afgelopen jaren. De vraag is wel, wie gaat wat betalen? Ten aanzien van het bepalen van de kostenverdeling tussen de gemeente Utrecht en de keldereigenaren werd in 2021 door de gemeenteraad een besluit genomen, waarbij is bepaald dat onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider samenwerkingsarrangementen zouden worden georganiseerd en dat twee varianten van de kostenverdeling zouden worden uitgewerkt, namelijk een variant die door het projectteam is voorgesteld en een andere variant die door de Commissie van Wijzen Wervengebied (CvWW) is voorgeschreven. De gemeente is echter steeds verder van het raadsbesluit afgeweken en heeft onlangs (zonder overleg) zelf een tijdelijke subsidieregeling geïntroduceerd. Daarbij is de gemeente er onterecht vanuit gegaan dat de in de jaren negentig op de kelders aangebrachte bitumenlaag slechts 30 jaar mee zou kunnen gaan. Het moge duidelijk zijn dat het van belang is dat daar duidelijkheid over komt, zodat op basis van juiste informatie rechtvaardige beslissingen kunnen worden genomen.

Uw belang als keldereigenaar zal gezien bovenstaande duidelijk zijn, maar uw belangen omtrent uw kelder zullen echter niet alleen van financiële aard zijn. De kelders zijn in de middeleeuwen gebouwd en zijn uniek in de wereld. Daardoor hebben onze kelders een monumentale waarde, mede daardoor dienen deze ook behouden te worden. Ook dat zal in uw belang zijn, naast dat u wenst dat uw kelder waterdicht is en mogelijk ook duurzaam te gebruiken is voor de toekomst.

Belangenvereniging Keldergewelf

Drie jaar geleden is Keldergewelf ontstaan als ‘overkoepelend orgaan van en voor Utrechtse kelders’. In verschillende Comités is gesproken met de gemeente Utrecht omtrent het zware verkeer over de straten boven de kelders. Als gevolg daarvan zijn op diverse locaties paaltjes geplaatst om vrachtverkeer te vermijden. Een werkgroep heeft zich beziggehouden met de voorbereidende gezamenlijke opdracht aan de CvWW. Deze commissie presenteerde na uitgebreid onderzoek een weloverwogen advies. Maar er gebeurt meer. Zo wordt er contact onderhouden met de gemeenteraad, stukken bestudeerd, advies ingewonnen, advies verleend en nagedacht over ‘hoe verder’.

Sinds vorig jaar – kennelijk naar aanleiding van een reviewrapport (waarvoor geen gezamenlijke opdracht voor was gegeven) – wenst de gemeente alleen nog keldereigenaren individueel te benaderen, met een soort ‘verdeel en heers’-tactiek. Dat lijkt in te gaan tegen het idee om juist met elkaar samen te werken. Echter wij, als keldereigenaren, delen elkaars belangen, namelijk dat onze monumentale kelders behouden en beschermd blijven en daar waar nodig op de juiste manier worden hersteld.

Om elkaars belangen te bundelen en te kunnen behartigen is besloten onze belangen te verenigen in een belangenvereniging. De laatste maanden zijn wij bezig geweest met de oprichting van de vereniging. Onder meer zijn de kernbepalingen van de statuten opgesteld. Toelichting daarop vindt u op de volgende pagina. Daarnaast hebben wij nagedacht over de vertegenwoordiging en over een democratische manier van stemmen. Wij willen het uiteraard niet alleen zonder u doen en doen daarom de oproep om ook uw belang met elkaar te verenigen door lid te worden van de belangenvereniging, waarbij wij u van harte uitnodigen om donderdagavond 23 februari aanwezig te zijn bij de bijeenkomst met andere keldereigenaren. Op de agenda staan een aantal presentaties. Er zal uiteraard ook gelegenheid zijn voor het delen van elkaars visie en dialoog daarover. Daarnaast willen wij de oprichting van de belangenvereniging graag feestelijk met u inluiden. De volledige agenda voor de bijeenkomst en de huishoudelijke mededelingen treft u op de volgende site aan.

Waar en wanneer

De bijeenkomst is georganiseerd door keldereigenaren van de verschillende GrachtenComités (Peter Hustinx, Ria Koppejan; Ronald van der Krogt; Cees Hilberdink; Silvia van de Garde, Peter Rombouts, Ruud Verdurmen, René Sanders, Wim Ooijevaar) en is exclusief voor eigenaren van kelders in het Wervengebied van de Utrechtse binnenstad, en zal plaatsvinden op donderdagavond 23 februari 2023.

Locatie: In de werfkelder van Cultuurtheater: De Witte Lely

De werfkelder is gelegen aan de Oudegracht 296 aan de werf.

Tijdstip: Inloop vanaf 19:30

Aanvang programma: 20:00

Van te voren aanmelden is noodzakelijk, mede gezien de maximale capaciteit van de ruimte. Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan waarvoor capaciteit is, zullen we indien mogelijk naar een andere locatie uitwijken. Daarom het verzoek aan u om voor 9 februari uw aanmelding te doen.

Aanmelden voor de geplande bijeenkomst kan gelijk door u ook als lid van de belangenvereniging aan te melden via het onderstaande formulier. Tevens kunt u, ook bij vragen en/of opmerkingen, reageren via het contactformulier.

  Uw voornaam of voorletter(s)

  Uw achternaam

  Mevrouw / Mijnheer

  Uw e-mailadres

  Uw telefoonnummer

  Straatnaam

  Huisnummer

  Huisnummer toevoeging (bv BIS)

  Bent u eigenaar en ook bewoner van het de kelder of aangelegen pand?

  Wat voor kelder is er aanwezig? (meerdere opties mogelijk)
  Welke uitspraken zijn in uw situatie van toepassing? (meerdere opties mogelijk)
  Eventuele opmerkingen en/of suggesties

  Privacy: Uw gegevens zullen volgens de AVG-bepalingen worden behandeld en worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derde partijen. Uw gegevens worden slechts gebruikt, zodat er met u als lid van de Vereniging Keldergewelf kan worden gecommuniceerd.