Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Bewoners Oudegracht: stop met de rampzalige aanpak van het wervengebied

Opnieuw is het hommeles tussen bewoners van het eeuwenoude wervengebied in de Utrechtse binnenstad en de gemeente. Het  Comité Werfkelders Oudegracht heeft de samenwerking met de gemeente opgeschort.

Volgens woordvoerder Maarten van der Oever van het comité wordt het vertrouwen ernstig ondermijnd door ‘de vele blunders en manipulaties van gemeentelijke ambtenaren’. De bewoners roepen de politiek op te stoppen met de rampzalige aanpak van het wervengebied.

Commissie van wijzen

De gemeente Utrecht werkt al jaren aan restauratie van kademuren, werfkelders en kluismuren rond de grachten in de binnenstad. Dit project kampt met veel problemen en vertragingen. Om een uitweg uit de problemen te zoeken is vorig najaar een commissie van wijzen aangesteld om te adviseren over de aanpak van de werven in de toekomst. 

Volgens het Comité Werfkelders Oudegracht was de bewoners toegezegd dat ze volwaardig mee mochten praten over het herstelproject. De praktijk is anders, stelt het comité. ,,De betrokken ambtenaren hebben de kwestie als een typisch geval van projectmatige casuïstiek opgevat: project omschrijven in termen van de eigen doelstellingen, een blik projectmanagers opentrekken, die vervolgens te horen krijgen dat de kwestie binnen de gestelde termijn moet zijn afgerond en dat eigenaren en bewoners overgehaald c.q. verleid moeten worden mee te werken.’’

De bewoners van de Oudegracht zijn ook niet te spreken over de onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de werfkelders, die vanaf de gracht onder de weg doorlopen. Uit deze onderzoeken concludeerde ze dat de kelders in goede staat zijn. Volgens het comité ging het om schijn- en flitsonderzoeken. Een derde onderzoek naar de druk op de kelderdaken die onder de weg liggen, deugde ook niet, aldus de bewoners.

Kromme Nieuwegracht

Eind augustus lieten bewoners van een deel van de Kromme Nieuwegracht weten niet langer met de gemeente te willen praten. Ze voelden zich geschoffeerd en waren teleurgesteld omdat niet werd gereageerd op aanhoudende verzoeken om maatregelen te nemen tegen zwaar verkeer. Begin december besloten de bewoners toch weer met de gemeente om tafel te gaan zitten, omdat beide partijen elkaar nodig hebben bij het oplossen van de problemen in het wervengebied.

Het Comité Werfkelders Oudegracht verwijt de gemeente ook dat ze een juridisch onderzoek naar de rechten en plichten van eigenaren van werfkelders door de huisjurist heeft laten opstellen. Dit onderzoek is volgens woordvoerder Van den Oever niet in het belang van de bewoners uitgevoerd, maar om de gemeente van argumenten te voorzien dat eigenaren voor de herstelkosten moeten opdraaien.  

De bewoners van de Oudegracht zeggen zichzelf niet te willen beklagen. ,,We zijn (nog) vrije burgers en we kunnen met andere woorden gewoon afhaken als we daar zin in hebben. Maar waar het ons om gaat, is dat de ambtenaren van de stad Utrecht absoluut niet voornemens zijn in overleg te treden met de bewoners en eigenaren.’’

Reactie wethouder

Wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, openbare ruimte) heeft het Comité Werfkelders Oudegracht laten weten in gesprek te willen over de grieven en om te horen welke concrete ideeën en suggesties ze hebben om de samenwerking te verbeteren. ,,Om tot een goede samenwerking in het beheer en behoud van onze werven te komen is ook goede samenwerking met keldereigenaren bij het opstellen van het programmaplan nodig.’’ 

VVD-raadslid Gertjan te Hoonte maakt zich grote zorgen over de onvrede onder de bewoners van de Oudegracht. ,,Op mijn initiatief is de commissie van wijzen ingesteld die juist moet voorkomen dat we in een dergelijke situatie terechtkomen.’’

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door: