Categorieën
Nieuwsberichten

AD: Vijf jaar praten, maar nog geen werfkelder hersteld aan Kromme Nieuwegracht: ‘We zijn terug bij af’

Wie draait er op voor de kosten van het herstel van de werfkelders in de historische binnenstad van Utrecht? Bewoners van de Kromme Nieuwegracht en de gemeente zijn er na bijna vijf jaar praten nog altijd niet uit. 

Meebetalen

Het herstel van een kelder van de Kromme Nieuwegracht wordt door gemeente Utrecht geschat op 50.000 euro. Volgens Van der Krogt, die optreedt als woordvoerder van buurtcomité Rak 22, probeert de gemeente de eigenaren ervan te overtuigen dat ze voor de helft moeten meebetalen aan het opknappen van de kelders. De bewoners van de Kromme Nieuwegracht vinden dat onterecht, omdat de schade aan de kelders zou zijn ontstaan door slecht onderhoud door de gemeente en het toestaan van zwaar verkeer.

De keldereigenaren voelen zich gesterkt door een rapport van een commissie van wijzen. Daarin werd gesteld dat laksheid van de gemeente er debet aan is dat veel werfkelders in hartje Utrecht zijn verzakt, en er lekkages en scheurvormingen zijn ontstaan. Volgens de commissie moest de gemeente ruimhartig zij in het herstellen van de schade, tenzij deze aantoonbaar de schuld van de keldereigenaar is.

Aan het advies van de commissie van wijzen houdt de gemeente zich niet, zegt Van der Krogt. ,,De gemeente probeert zoveel mogelijke oorzaken van schade in de categorie ‘grijs gebied’ onder te brengen, zodat ze daar niet alleen op aanspreekbaar zijn.’’

‘Geen definitief voorstel’

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten dat er ‘verkennende gesprekken’ met de keldereigenaren aan de Kromme Nieuwegracht worden gevoerd over de aanpak van het herstel en over de kostenverdeling. ,,Er ligt nog geen definitief voorstel of besluit van de gemeente over de kostenverdeling.’’

Volgens de woordvoerder wordt ‘verkend’ of de eigenaren 50 procent van de kosten voor regulier onderhoud voor rekening kunnen nemen. Het gaat hierbij om onderhoud ‘dat toch eens in de ongeveer dertig jaar moet worden gedaan voor het behoud van erfgoed en voor het gebruik van de kelders’.

In de gesprekken gaat de gemeente Utrecht ervan uit dat zij 100 procent van de schade betaalt die veroorzaakt is door de gemeente, zegt de woordvoerder. In de gevallen waarbij de oorzaak of veroorzaker onduidelijk is, neemt de gemeente het overgrote deel van de kosten voor rekening. ,,Eigenaren betalen de schade die door hen zelf is veroorzaakt.’’

Kortste eind

De bewoners van de Kromme Nieuwegracht trekken uiteindelijk aan het kortste eind, vreest Van der Krogt. ,,Er is een groot team van professionals samengesteld dat namens de gemeente er voor moet zorgen dat de eigenaren zoveel mogelijk bijdragen aan het herstel van de kelders, zo is inmiddels onze indruk. Daar kunnen wij als eigenaren niet tegenop.’’

Aan het herstel van de honderden werfkelders en kilometers kluis- en walmuren in de binnenstad wordt sinds 2013 gewerkt. Het project kende veel tegenslagen en lag lange tijd stil omdat meerdere kademuren dreigden te verzakken. Het werk aan de kluis- en walmuren is inmiddels grotendeels klaar.Met het waterdicht maken en herstellen van schade aan negenhonderd werf- en straatkelders moet nog worden begonnen.

Lees het volledige Nieuwsbericht gepubliceerd door: