Verslag bijeenkomst 21 september 2020

Opmerking

Door een fout bij het inplannen van de afspraak was Annemieke van Noort, omgevingsmanager gemeente Utrecht, helaas niet aanwezig en was er geen agenda voor de bespreking beschikbaar.

Hiervoor heeft Frank van der Zanden namens haar excuses aangeboden bij de deelnemers aan de bijeenkomst. Afgesproken wordt, dat bij een volgende bijeenkomst de gemeente vooraf de nodige voorbereiding verzorgt en deze deelt met de aangemelde personen. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst is het onderstaande besproken.

Functie van de werkgroep voor het programma wervengebied

Aan Frank wordt gevraagd hoe de gemeente dit ziet.

Hij antwoordt, dat het voor de samenwerking binnen het wervengebied nuttig is, dat:

  • De gemeente uit de eerste hand signalen van bewoners, ondernemers en eigenaren kan vernemen over zaken die zij belangrijk vinden. Dit kunnen klachten, zorgen, successen, voorstellen zijn.
  • De gemeente haar voornemens om onderzoeken uit te voeren, communicatie te verzorgen en andere initiatieven te nemen tijdens de voorbereiding bespreken met deelnemers. Daarmee kan de kwaliteit van deze activiteiten en het draagvlak hiervoor verbeteren.

Signalen over de gang van zaken rond de Oudegracht

Aan de ene kant streeft de gemeente in het programma naar samenwerking met bewoners, ondernemers, eigenaren. Aan de andere kant wordt door de gemeente juridisch geprocedeerd tegen sommige mensen of instanties aan de Oudegracht. Dit naast elkaar helpt niet bij het scheppen van een klimaat voor goede samenwerking. Waarschijnlijk is dit de oorzaak van de geringe belangstelling voor deelname aan de werkgroep.

De gemeente reageert niet of te laat op meldingen van mensen. Frank herkent dit en vertelt dat de gemeente stapsgewijs aan verbetering werkt. Zo zal een bijgewerkte webpagina binnenkort meer duidelijkheid geven over welk type melding aan welk loket kan worden gericht. Dan komt de melding vaker op de juiste plek binnen.

Er is bij eigenaren behoefte aan advies over het gebruik en herstel van de kelders.

Er is bij de eigenaren behoefte aan kennis over de geldende eigendomsverhoudingen.

Onderzoeken naar de staat en belastbaarheid van de kelders

Bij de aanwezigen is bereidheid om mee te werken als de gemeente vraagt hun kelder te mogen onderzoeken.

Opgemerkt wordt, dat het voor de bereidheid belangrijk kan zijn dat de eigenaar vooraf gevrijwaard wordt van aanzegging door de gemeente bij het aantreffen van uitgevoerde ingrepen in de constructie en afwerking van de kelder.

De kelder van Willem is in 1993 gerenoveerd en waterdicht gemaakt. Hij heeft zorgen over de belasting door zwaar verkeer op de staat van de kelder.

De kelder van Ruud is niet waterdicht gemaakt, vertoont scheuren en is plaatselijk nat vanbinnen.

Ook hij heeft zorgen over negatieve effecten door zwaar verkeer op de staat van de kelder. Tegelijk vindt hij voldoende bereikbaarheid van de gracht voor autoverkeer wel nodig.

Hij merkt op, dat de belangen en wensen van de verschillende keldereigenaren uiteenlopend zullen zijn.

Afspraken

Er wordt afgesproken:

-dat het besprokene in een bondig verslag wordt gezet en gemaild aan de aanwezigen.

-dat de mailadressen van de aanwezigen bij mailverkeer met elkaar mogen worden gedeeld.

-dat volgende bijeenkomsten ruimer van tevoren worden ingepland.

Frank dankt de aanwezigen voor hun inbreng.