Participatieleidraad

In Utrecht moet iedereen mee kunnen doen. De gemeente kijkt per situatie wat er nodig is. We halen zo veel mogelijk verschillende Utrechters bij de plannen die we maken. Ook de mensen die nu nog niet meepraten.

We werken hiervoor met de Utrechtse handleiding voor meedoen, die we ‘participatieleidraad‘ hebben genoemd. Dat is een hulpmiddel voor het voorbereiden van een proces van participatie. Wilt u als inwoner, organisatie of partij in de stad ook aan de slag met participatie? Dan kunt u die leidraad volgen.

Stappen

Er zijn 3 stappen.

1. Analyse

Voor een goede aanpak is het belangrijk om eerst de volgende vragen te beantwoorden.

  • Waar gaat de participatie over?
  • Wat is het doel van de participatie?
  • Wat is er al aan vooraf gegaan?
  • Wat zijn de kaders en randvoorwaarden?
  • Wat is de beïnvloedingsruimte?
  • Wie hebben er een belang?
  • Wie wilt u nog meer betrekken?

Is over deze vragen duidelijkheid? Dan kunt u verder met de aanpak.

2. Aanpak

U kiest op welke manier u met mensen in gesprek wilt gaan.  Dat kan op verschillende manieren en op verschillende plekken, om zoveel mogelijk mensen te spreken. Dat kan een bijeenkomst zijn in een buurthuis, een online peiling of een bezoek aan een sportvereniging. Hoe u dit doet hangt af van het onderwerp, welke mensen een belang hebben, de beschikbare tijd, enzovoorts.

3. Afspraken

Het is belangrijk om over het participatietraject goede afspraken te maken. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Blijf ook alle betrokken mensen goed informeren en blijf in gesprek over hoe het loopt. Zo nodig past u de gekozen aanpak aan. Maak aan het eind een eindverslag met vragen als:

  • wie hebben er geparticipeerd en wat was hun inbreng?
  • welke inwoners en groepen zijn in het bijzonder betrokken?
  • welke punten van deelnemers zijn overgenomen en welke niet?

Maak er een verslag van en verstuur het aan iedereen die betrokken is.

Manieren van participeren

Er zijn 3 vormen van participatie: raadplegen, advies vragen en samenwerken (dat heet ook wel ‘cocreëren’). Hieronder staat een uitleg van deze woorden.

Als participatie niet mogelijk is, informeer dan de betrokken personen en omwonenden. Zodat zij weten wat er in hun wijk, buurt of straat gaat gebeuren. En bij wie zij terecht kunnen met vragen.

Raadplegen

Vraag om meningen, ervaringen en ideeën. Gebruik waar mogelijk de reacties van betrokken personen bij het vervolg. De reacties zijn niet dwingend, dus u hoeft er niets mee te doen.

Advies vragen

Vraag om advies. Inwoners komen met problemen en oplossingen. De reacties spelen een grote rol bij het ontwikkelen van plannen. Neem de meeste resultaten over en leg goed uit waarom u bepaalde adviezen niet overneemt.

Samenwerken

Werk als partners samen met bewoners of ondernemers en overleg vanaf het begin met elkaar. Bepaal samen waar u het over gaat hebben en zoek naar oplossingen. Neem in principe de oplossingen over die u samen hebt gekozen.