Commentaar op het rapport “Inventarisatie en overzicht oorzaken van schades aan kelders”